Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider

Obecnie pracownicy Katedry Zastosowań Informatyki prowadzą zajęcia na następujących kierunkach:

 1. Informatyka
  • Architektura komputerów
  • Administracja systemami komputerowymi (F)
  • Animacja komputerowa
  • Aplikacje internetowe
  • Aplikacje wielowarstwowe
  • Aplikacje wielowarstwowe
  • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
  • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
  • Bezpieczeństwo systemów
  • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
  • Bezpieczeństwo w systemie Linux (F)
  • Bioinformatyka (F)
  • Budowa stron WWW (F)
  • Cyfrowe przetwarzanie obrazu
  • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
  • Ergonomia i BHP
  • Filozofia nauki
  • grafika komputerowa i komunikacja człowiek-komputer
  • Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem
  • Grafika użytkowa (F)
  • Grafika w systemie Mathematica (F)
  • Grafy i sieci
  • Kompresja danych
  • Laboratorium elektroniki
  • Laboratorium systemów cyfrowych
  • Metody heurystyczne
  • Metody numeryczne
  • Modelowanie i animacja przy użyciu programu Blender (F)
  • Modelowanie Rekurencyjne
  • Modelowanie rekurencyjne (F)
  • Modelowanie systemów informatycznych
  • Obliczenia symboliczne (F)
  • Podstawy elektroniki
  • Podstawy niezawodności
  • Podstawy teleinformatyki
  • Programowanie w Internecie
  • Programowanie w Prologu (F)
  • Programowanie zdarzeniowe
  • Projekt Zespołowy
  • Projektowanie aplikacji internetowych JSP (F)
  • Projektowanie gier komputerowych (F)
  • Przetwarzanie rozproszone
  • Seminarium dyplomowe
  • Sieci komputerowe
  • Sieci neuronowe – wybrane zagdanienie (F)
  • Symulacja komputerowa
  • Systemy ekspertowe
  • Systemy mobilne i komunikacja bezprzewodowa
  • Systemy multimedialne
  • Systemy operacyjne
  • Systemy rozproszone
  • Systemy rozrywki elektronicznej
  • Systemy wbudowane
  • Sztuczna inteligencja
  • Techniki cyfrowe i podstawy systemów wbudowanych
  • Technologie CISCO (F)
  • Teoria algorytmów
  • Teoria informacji
  • Usługi sieciowe
  • Wybrane algorytmy w sztucznej inteligencji (F)
  • Wysokodostępne usługi sieciowe (F)
  • Zaawansowane uslugi sieciowe (F)
 2. Informatyka i Ekonometria
  • Architektura komputerów
  • Bazy danych – SQL
  • Budowa gier przy użyciu programu Blender (F)
  • Budowa stron WWW (F)
  • Logika (F)
  • Metody numeryczne
  • Metody scoringowe (F)
  • Modelowanie procesów biznesu (F)
  • Projektowanie gier komputerowych (F)
  • Sieci komputerowe
  • Systemy operacyjne
  • Teleinformatyka
 3. Erasmus
  • Biology-Inspired computations
  • Cisco Technology
  • Computer Networks
  • Curve and surface reconstruction
  • Introduction to digital technology,
  • Programming with Mathematica