Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider

Aktualne osoby przydzielone do zajęć:

mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka Aplikacje wielowarstwowe
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka i Ekonometria Budowa gier przy użyciu programu Blender (F)
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka Kompresja danych
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka Modelowanie i animacja przy użyciu programu Blender (F)
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka Modelowanie systemów informatycznych
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka Programowanie w Internecie
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka Projektowanie gier komputerowych (F)
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka i Ekonometria Projektowanie gier komputerowych (F)
mgr inż. Izabela Antoniuk Informatyka Systemy rozrywki elektronicznej
dr inż. Adrian Bilski Informatyka Architektura komputerów
mgr inż. Adrian Bilski Informatyka Animacja komputerowa
dr inż. Adrian Bilski Informatyka Systemy wbudowane
dr hab. Piotr Bilski Informatyka i Ekonometria Architektura komputerów
dr hab. Piotr Bilski Erasmus Biology-Inspired computations
dr hab. Piotr Bilski Informatyka Projektowanie aplikacji internetowych JSP (F)
dr hab. Adam Ciarkowski Informatyka Grafy i sieci
dr hab. Adam Ciarkowski Informatyka Kompresja danych
dr hab. Adam Ciarkowski Informatyka Podstawy elektroniki
dr hab. Adam Ciarkowski Informatyka Seminarium dyplomowe
dr hab. Adam Ciarkowski Informatyka Teoria informacji
dr inż. Paweł Gąsior Informatyka Laboratorium elektroniki
dr inż. Paweł Gąsior Informatyka Podstawy elektroniki
dr Paweł Hoser Informatyka Sztuczna Inteligencja
dr Paweł Hoser Informatyka Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem
dr Paweł Hoser Informatyka i Ekonometria Modelowanie procesów biznesu (F)
dr Paweł Hoser Informatyka i Ekonometria Inteligentne Systemy Obliczeniowe

dr Paweł Hoser Informatyka i Ekonometria Systemy uczące się

dr Paweł Hoser Informatyka Symulacja komputerowa
dr Andrzej Jodłowski Informatyka i Ekonometria Bazy danych – SQL
dr Andrzej Jodłowski Informatyka Modelowanie systemów informatycznych
dr Andrzej Jodłowski Informatyka Programowanie zdarzeniowe
mgr Piotr Kossakowski Informatyka i Ekonometria Budowa stron WWW (F)
dr hab. Ryszard Kozera Erasmus Curve and surface reconstruction
dr hab. Ryszard Kozera Informatyka Programowanie w Prologu (F)
dr hab. Ryszard Kozera Informatyka Seminarium dyplomowe
dr hab. Ryszard Kozera Informatyka Sieci neuronowe – wybrane zagdanienie (F)
dr hab. Ryszard Kozera Informatyka Sztuczna inteligencja
dr hab. Ryszard Kozera Informatyka Wybrane algorytmy w sztucznej inteligencji (F)
dr Michał Kruk Informatyka Aplikacje internetowe
dr Michał Kruk Informatyka Budowa stron WWW (F)
dr Michał Kruk Informatyka i Ekonometria Budowa stron WWW (F)
dr Michał Kruk Informatyka Cyfrowe przetwarzanie obrazu
dr Michał Kruk Informatyka Grafika użytkowa (F)
dr inż. Bartłomiej Kubica Informatyka Przetwarzanie rozproszone
dr inż. Bartłomiej Kubica Informatyka Systemy ekspertowe
dr inż. Bartłomiej Kubica Informatyka i Ekonometria Systemy operacyjne
dr inż. Bartłomiej Kubica Informatyka Systemy rozproszone
dr inż. Bartłomiej Kubica Informatyka Systemy wbudowane
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Administracja systemami komputerowymi (F)
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Bezpieczeństwo systemów
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Bezpieczeństwo systemów komputerowych
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Bezpieczeństwo w systemie Linux (F)
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Filozofia nauki
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Projekt Zespołowy
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka i Ekonometria Sieci komputerowe
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Sieci komputerowe
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Systemy mobilne i komunikacja bezprzewodowa
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Systemy operacyjne
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Usługi sieciowe
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Wysokodostępne usługi sieciowe (F)
dr inż. Jarosław Kurek Informatyka Zaawansowane uslugi sieciowe (F)
dr inż. Konrad Markowski Informatyka Systemy mobilne i komunikacja bezprzewodowa
Tytuł Imię Nazwisko Kierunek Przedmiot
mgr inż. Jakub Pach Informatyka Ergonomia i BHP
dr hab. Alexander Prokopenya Informatyka Grafika w systemie Mathematica (F)
dr hab. Alexander Prokopenya Informatyka Grafy i sieci
dr hab. Alexander Prokopenya Informatyka Obliczenia symboliczne (F)
dr hab. Alexander Prokopenya Informatyka Podstawy niezawodności
dr hab. Alexander Prokopenya Erasmus Programming with Mathematica
dr hab. Alexander Prokopenya Informatyka Teoria algorytmów
mgr inż. Krzystof Ptaszek Informatyka Bezpieczeństwo sieci komputerowych
mgr inż. Krzystof Ptaszek Informatyka i Ekonometria Sieci komputerowe
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Informatyka Bezpieczeństwo sieci komputerowych
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Erasmus Cisco Technology.
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Erasmus Computer Networks,
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Erasmus Introduction to digital technology,
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Informatyka i Ekonometria Modelowanie procesów biznesu (F)
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Informatyka i Ekonometria Sieci komputerowe
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Informatyka Sieci komputerowe
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Informatyka Techniki cyfrowe i podstawy systemów wbudowanych
dr inż. Dariusz Strzęciwilk Informatyka Technologie CISCO (F)
dr Bartosz Świderski Informatyka Grafy i sieci
dr Bartosz Świderski Informatyka Metody heurystyczne
dr Bartosz Świderski Informatyka Metody numeryczne
dr Bartosz Świderski Informatyka i Ekonometria Metody numeryczne
dr Bartosz Świderski Informatyka i Ekonometria Metody scoringowe (F)
dr Bartosz Świderski Informatyka Modelowanie Rekurencyjne
dr Bartosz Świderski Informatyka Modelowanie rekurencyjne (F)
dr Bartosz Świderski Informatyka Seminarium dyplomowe
mgr inż. Piotr Szmielew Informatyka Aplikacje wielowarstwowe
mgr inż. Piotr Szmielew Informatyka Filozofia nauki
mgr inż. Piotr Szmielew Informatyka i Ekonometria Logika (F)
mgr inż. Piotr Szmielew Informatyka Projekt Zespołowy
mgr inż. Piotr Szmielew Informatyka Sieci komputerowe
dr Michał Szymański Informatyka Laboratorium systemów cyfrowych
dr Michał Szymański Informatyka Podstawy teleinformatyki
dr Michał Szymański Informatyka Podstawy teleinformatyki – powt. przedmiotu
dr Michał Szymański Informatyka Techniki cyfrowe i podstawy systemów wbudowanych
dr Michał Szymański Informatyka i Ekonometria Teleinformatyka
dr inż. Artur Wiliński Informatyka i Ekonometria Architektura komputerów
dr inż. Artur Wiliński Informatyka Bioinformatyka (F)
dr inż. Artur Wiliński Informatyka Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
dr inż. Artur Wiliński Informatyka Laboratorium elektroniki
dr inż. Artur Wiliński Informatyka Podstawy elektroniki
dr inż. Artur Wiliński Informatyka Podstawy teleinformatyki
dr hab. Zygmunt Zawistowski Informatyka Seminarium dyplomowe
dr hab. Zygmunt Zawistowski Informatyka Symulacja komputerowa
dr hab. Zygmunt Zawistowski Informatyka Systemy mobilne i komunikacja bezprzewodowa
dr hab. Zygmunt Zawistowski Informatyka Systemy multimedialne