Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider

Kierownik Katedry
Dr inż. Jarosław Kurek - adiunkt

Sekretariat
Zakład Algorytmów i Metod Obliczeniowych
Kierownik Zakładu
Dr hab. Alexander Prokopenya - profesor SGGW

Zakład Modelowania i Optymalizacji
Kierownik Zakładu
Dr Dariusz Strzęciwilk - adiunkt

Zakład Sztucznej Inteligencji
Kierownik Zakładu
Dr hab. inż. Michał Kruk - adiunkt

Doktoranci