Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider

dr inż. Jarosław Kurek

Zatrudniony od 2008 roku w Katedrze Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki. Od 2009 roku przeniesiony do Katedry Zastosowań Informatyki. Od stycznia 2017 roku Kierownik Katedry Zastosowań Informatyki. Pn: 12:00-13:00 , budynek 34,  sala 3/44b Śr: 10:00 – 11:00, budynek 34, pok. 3/44b Strona WWW: http://www.kurekj.pl/ Adres email: jaroslaw_kurek@sggw.pl

dr hab. inż. Michał Kruk

Prodziekan d/s dydaktyki, Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji Dr hab. inż. Michał Kruk pracuje na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki w Katedrze Zastostosowań Informatyki. Obecnie obejmuje stanowisko Prodziekana d/s dydaktyki oraz Kierownika Zakładu Sztucznej Inteligencji. Zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie metod cyfrowego przetwarzania obrazów oraz sztucznej inteligencji do różnego rodzaju obrazów. Pn:

dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW

Tematyka badań Modelowanie matematyczne, układy dynamiczne, teoria stabilności, zastosowanie algebry komputerowej w astronomii i mechanice, modelowanie obliczeń kwantowych Pn: 14:00 – 15:00, budynek 34,  pok. 3/56 Śr: 11.00 – 12.00, budynek 34, pok. 3/56 Telefon:(22) 59 37 315 Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/alexander_prokopenya/ Adres email: alexander_prokopenya@sggw.pl

dr inż. Dariusz Strzęciwilk

od 2009 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Zastosowań Informatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Ekonometrii i Informatyki     Pn: 8.00 – 17:00, budynek A,  sala 3/43b Pt:

dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW

Tematyka badań Modelowanie matematyczne w zagadnieniach biologicznych Wizja komputerowa i analiza obrazów Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe Matematyka stosowana Interpolacja i aproksymacja Analiza numeryczna Wizja komputerowa i analiza obrazów Równania różniczkowe cząstkowe Optymalizacja Pn: 8.00 – 9:00, budynek A,  pok. 3/68 Wt: 11:00 – 12:00, budynek B, pok. 3/68 Telefon:22 59

dr hab. inż. Jacek Zawistowski, prof. SGGW

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Pn-Czw: 8.00 – 17:00, budynek 34,  pok. 3/65 Pt: 11:00 – 14:00, budynek 34, pok. 3/65 Telefon:(22)59 37310 Strona WWW:http://zygmunt_zawistowski.users.sggw.pl Adres email: zygmunt_zawistowski@sggw.pl

dr hab. Bartosz Świderski

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki od 2010 roku. Tematyka badań Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w prognozowaniu zjawisk finansowych, analizie sygnałów biomedycznych, prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, prognozowanie zanieczyszczeń PM10 Wt: 18.00 – 19:00, budynek 34,  pok. 3/.44b So 15:45 – 17:45, budynek 34, pok. 3/44b Telefon:(22)59 37241 Strona

dr inż. Artur Wiliński

Zatrudniony początkowo w 2008 roku w Katedrze Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Następnie przeniesiony w 2009 do Katedry Zastosowań Informatyki. Pn: 11.00 – 12:00, budynek 34,  pok. 3/43b Wt: 12:00 – 13:00, budynek 34, pok 3/43b Telefon:22 59 37 308 Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/artur_wilinski/ Adres email: artur_wilinski@sggw.pl

dr hab. inż. Adam Ciarkowski

Tematyka badań Dyfrakcja sygnałów elektromagnetycznych na obiektach poruszających się. Propagacja sygnałów elektromagnetycznych w ośrodkach dyspersyjnych. Udział w grantach naukowych Grant KBN nr 8 T11D 020 18 (indywidualny) Grant KBN nr 0T00A01429 (kierownik projektu) Grant MNiSW nr 0 N517 418440 Pn: 11.15 – 12:15, budynek 34,  pok. 3/69 Wt: 14:15 – 15:15,

dr inż. Izabella Antoniuk

dr inż. Izabella Antoniuk pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zastostosowań Informatyki WZIM. Prowadzi następująca autorskie zajęcia: Projektowanie gier komputerowych Budowa gier przy użyciu programu Blender Modelowanie i animacja przy użyciu programu Blender Programowanie w Internecie Zainteresowania naukowe dotyczą proceduralnej generacji trójwymiarowego modelu terenu na podstawie wybranych cech oraz schematycznych map dwuwymiarowych.

dr inż. Michał Szymański

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki  Wydziału Zastosowań Informatyki od 2011 roku. Pn: 8.00 – 9:00, budynek 34,  pok. 3/65 Pt: 09:00 – 10:00, budynek 34, pok. 3/65 Telefon:(22) 59 37310 Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/michal_szymanski Adres email: michal_szymanski@sggw.pl

dr inż. Andrzej Jodłowski

Tematyka badań Zagadnienia metodyki projektowania systemów informacyjnych, jakość materiałów i procesów w nauczaniu zdalnym. Pn: 14.00 – 15:00, budynek 34,  pok. 3/43b Cz: 14:30 – 15:30, budynek 34, pok. 3/43b Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_jodlowski/ Adres email: andrzej_jodlowski@sggw.pl

dr inż. Bartłomiej Kubica

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki i Matematyki w 2012 roku. Pn: 8.00 – 9:00, budynek 34,  pok. 3/43b Wt: 8:00 – 9:00, budynek 34, pok. 3/43b Telefon:(22) 59 37286 Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/bartlomej_kubica Adres email: bartlomiej_kubica@sggw.pl

dr inż. Adrian Bilski

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatytki i Matematyki jako asystent w roku 2016. Od 1 lutego 2017 roku przeniesiony na stanowisko adiunkta w tej samej jednostce. Pn: 8.00 – 9:00, budynek 34,  pok. 3/44b Pt: 11:00 – 12:00, budynek 34, pok 3/44b Telefon:w trakcje podłączania Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/adrian_bilski Adres email:

dr Paweł Hoser

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki od 2012 roku. Śr: 11.30 – 12:00, budynek 34,  sala 3/43b Cz: 14:00 – 15:00, budynek 34, pok. 3/43b So: 14:00 – 15:00, budynek 34, pok. 3/43b Telefon:(22) 59 37286 Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/pawel_hoser/ Adres email: pawel_hoser@sggw.pl

mgr inż. Jakub Leszek Pach

Zatrudniony od 2017 roku w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki jako asystent naukowo-dydaktyczny. Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/jakub_pach Adres email: jakub_pach@sggw.pl

mgr inż. Artur Krupa

Zatrudniony od 01.10.2018 roku w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki jako asystent naukowo-dydaktyczny. Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/artur_krupa Adres email: artur_krupa@sggw.pl

mgr inż. Katarzyna Zagrodzka

Zatrudniona od 01.10.2018 roku w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki jako asystent naukowo-dydaktyczny. Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/katarzyna_zagrodzka Adres email: Katarzyna_zagrodzka@sggw.pl

mgr inż. Anna Dyniec

  Pani mgr inż. Anna Dyniec pracuje na SGGW od 1987 roku. Jest najważniejszą osobą w Katedrze i podporą naszej Katedry. Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania Naszej Katedry bez Pani Ani. Strona WWW: http://kzi.wzim.sggw.pl Adres email: anna_dyniec@sggw.pl