Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
08.01.2018 Prof. Amitava Datta "Construction of polynomial-size optical priority queues using linear switches and fiber delay lines"

One of the main problems in all-optical packet switched networks is the buffering of packets. A popular solution for buffering packets is to use a set of fiber delay lines attached to a switch. A priority queue is one of the most general buffering schemes that allows the packet with the highest priority to depart the buffer on a departure request and dropping of the lowest priority packet if a new packet arrives when the buffer is full. We present a recursive algorithm for constructing optical priority queues of polynomial size from a switch with linear number of inputs/outputs and fiber delay lines. The best known lower bound allows the construction of a priority queue of size 2^M using a switch of size M. However, the best known upper bound constructs a priority queue of size M^3 using a switch of size M. We show that it is possible to construct a priority queue of size O(M^c) for a fixed constant c using a switch of size O(M).

15.01.2018 Prof. Amitesh Datta, "Polynomials, Fixed Points, and Stability"

Abstract: I will introduce and motivate recent work of Church, Farb and others on the stability of certain counts of polynomials over finite fields. More precisely, the number of polynomials in one variable of degree $d$ over a finite field $F_q$ satisfying a chosen property (e.g., one of the following properties: with no square factors, with exactly one root/linear factor, with exactly one irreducible quadratic factor etc.) can be expressed as a polynomial in $q$ for each $d$, and the (suitably normalized) coefficients of these polynomials stabilize in the limit as $dto infty$. An important feature of this work is the use of topological ideas pertaining to counting the number of fixed points of functions, to count the number of solutions of Diophantine equations arising in number theory. I will focus on illustrating these ideas through several elementary and explicit examples, such as that of the space of all configurations of points in the plane.

12.02.2018 dr Zbigniew Gomółka "Wykorzystanie pochodnej ułamkowego rzędu w sieciach neuronowych”

Celem przeprowadzonych badań było wykorzystanie mechanizmu pochodnej ułamkowego rzędu do projektowania sieci neuronowych typu feed-forward oraz funkcji przejścia pojedynczych neuronów opisywanych pochodną niecałkowitego rzędu. Wykorzystany mechanizm pozwala na płynny dobór kształtu funkcji przejścia a w konsekwencji  pozwala zmieniać dynamikę poszczególnych neuronów bez potrzeby ingerowania w ich kod źródłowy. Na podstawie przeprowadzonych symulacji sformułowano wnioski, że dokładność dyskretnej aproksymacji  pochodnej ma kluczowy wpływ na dokładność pracy badanej sieci neuronowej. Możliwe jest skonstruowanie algorytmu realizującego wsteczną propagację błędu dla pewnej klasy zadań wejściowych z wykorzystaniem pochodnej ułamkowego rzędu.

26/02/2018 dr inż. Dariusz Strzęciwilk, "Modelowanie danych QoS z wykorzystaniem sieci TPN"

Tematem wystąpienia będzie zastosowanie czasowych sieci Petriego (Timed Petri Nets) w modelowaniu danych QoS w sieciach komputerowych

23/04/2018 dr hab. inż. Michał Kruk, "Systemy diagnostyczne wad lakierowania występujących na meblach"
21/05/2018, dr inż. Jarosław Kurek, "Automatic identification of drill condition during drilling process in standard laminated chipboard with the use of long short-term memory (LSTM)"

New approach to the identification of the state of drill wear  during the drilling process will be presented. Identification provides for three states (classes) of drill which were marked according to traffic lights classification: red – “useless” (worn out), yellow (still sharp but should be manually assessed by a specialist), green -“useful” (sharp). Red state indicates symptoms of drill worn out and determines that it should not be used during the drilling process (does not satisfy the furniture process quality). Yellow drill state should draw attention to the fact that the drill may be excessively blunt. Later on, it is recommended to assess the drill manually. When the system indicates the green state of drill, it means that the drill may still be used in the drilling process, maintaining the high quality of drill holes. The recognition of drill state is based on 5 registered signals: feed force, cutting torque, noise, vibration and acoustic emission. The hardest part in the implementation of automatic identification of drill condition is to find appropriate features, which will separate cases belonging to 3 classes (states). When input data are presented in the form of images, we can use the convolution neural network, but in that case we have signals registered as time series, hence the long-short term memory (LSTM) is applied.

18/06/2018, dr inż. Adrian Bilski, "Porównanie metod klasteringu w tworzeniu profilu geotechnicznego"

Celem wystąpienia jest prezentacja metodologii wykorzystania algorytmów SI bez nadzoru celem kategoryzowania danych geotechnicznych.

Identyfikacja warstw geotechnicznych przeprowadzona została na podstawie pomiarów z dylatometru testu Marchettiego oraz testu penetracji stożka w kampusie SGGW. Dane zostały poddane klasteryzacji z wykorzystaniem algorytmów k-średnich, FCM, ACA oraz SOM. Metody te zostały dostosowane do przedstawionego zagadnienia. Ich efektywność została porównana. Ostateczny profil geotechniczny został uzyskany z fuzji wspomnianych algorytmów.

 

24/09/2018 mgr inż. Artur Krupa "Metody obliczeń rozproszonych w stochastycznym modelowaniu tkanek"
29/10/2018 mgr inż. Katarzyna Zagrodzka "Modelowanie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw na za pomocą SVM"

Problem oszacowania ryzyka kredytowego (ang. Insolvency risk) jest często podejmowany w przedsiębiorstwach, które zajmują się wywiadem gospodarczym. Celem niniejszej pracy jest próba zamodelowania ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw z użyciem maszyny wektorów wspierających (ang. Support Vector Machine). Dane, które zostały wykorzystane w ramach tego eksperymentu, pochodzą z międzynarodowej wywiadowni gospodarczej.”

19/11/2018 mgr inż. Izabell Antoniuk "Proceduralna generacja edytowalnego trójwymiarowego modelu terenu na podstawie wybranych cech oraz schematycznych map dwuwymiarowych"

Proceduralna generacja zawartości stanowi rozległą dziedzinę, obejmującą wiele potencjalnych zastosowań. Szczególnie ciekawym aspektem jest wykorzystanie dostępnych algorytmów do tworzenia terenów do wykorzystania na przykład w grach komputerowych. Teren taki musi spełniać szereg specyficznych wymagań, podczas gdy sam algorytm generacji powinien oferować grafikowi duży stopień kontroli oraz prosty sposób na wprowadzanie zmian. W zaprezentowanym rozwiązaniu wykorzystano schematyczne mapy dwuwymiarowe, do definiowania właściwości generowanego terenu jak również układu poszczególnych elementów względem siebie. Przygotowany algorytm jest w stanie generować tereny powierzchniowe (góry, doliny), jak również tereny podziemne (jaskinie, lochy) i reprezentować je zarówno w formie map dwuwymiarowych (które mogą zostać wykorzystane jako mapy dostępne np. dla gracza w grze), jak również trójwymiarowych modeli (które mogą stanowić teren w prostej grze, lub zostać wykorzystane jako baza do dalszej pracy).

03/12/2018 mgr inż. Jakub Pach, "Ekstrakcja i analiza charakteru pisma ks. Stefana Ranatowicza z wykorzystaniem mtod przetwarzania obrazów"