Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
27.02.2017 "Diagnostyka uszkodzeń wierteł za pomocą sieci neuronowych" mgr inż. Albina Jegorowa, dr inż. Jarosław Kurek
13.03.2017 "Modele matematyczne zjawisk termicznych i optycznych w przyrządach optoelektroniki półprzewodnikowej", dr inż. Michał Szymański

W wystąpieniu zaprezentowany zostanie dorobek habilitacyjny prelegenta. We wstępie przedstawione zostaną wybrane przyrządy optoelektroniki półprzewodnikowej i omówiona będzie skrótowo technologia ich wytwarzania. Następnie przedstawione będą problemy napotykane podczas modelowania matematycznego ww. przyrządów wynikające z dużego stopnia komplikacji geometrii struktury, jak również składu chemicznego materiałów.  Zasadnicza część wykładu poświęcona będzie konkretnym modelom zaproponowanym przez autora. W wielu przypadkach pokazane zostaną porównania wyników teoretycznych z doświadczalnymi.

27.03.2017 "Krzywe kawałkami kwadratowe i reparametryzacja w modelowaniu danych zredukowanych", dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW

„Piecewise-quadratics and reparameterizations for interpolating reduced data”

„Krzywe kawałkami kwadratowe i reparametryzacja w modelowaniu danych zredukowanych”

10.04.2017 "Prezentacja solwera i biblioteki HIBA_USNE, do rozwiazywania ukladow rownan nieliniowych", dr inż. Bartłomiej Kubica
24.04.2017 "Problem optymalizacji uzbrojenia wiertarki wielowrzecionowej", dr Paweł Hoser
15.05.2017 "Uczenie głębokie w rozpoznawaniu obrazów", dr inż. Jarosław Kurek

Tematem wystąpienia będzie zastosowanie uczenia głębokiego (deep learning) w rozpoznawaniu stanu wiertła na podstawie zdjęć otworów wykonanych po wierceniach.

29.05.2017 "Wprowadzenie do konwolucyjnych sieci neuronowych", dr Bartosz Świderski
05.06.2017, "Kaskady kontenerów w zagadnieniach ekstrakcji cech", dr inż. Artur Wiliński

Podczas Seminarium będą poruszone zagadnienia tworzenia struktur kontenerowych, przydatne w ekstrakcji cech. Pojedynczy kontener może zapewniać narzędzia dostępu do cech, w tym dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie obiektu w kontenerze. W zależności od przyjętej definicji, poszczególne kontenery mogą różnić się wydajnością poszczególnych operacji. Bardziej złożone kontenery mogą dopuszczać istnienie dodatkowych operacji manipulowania ich zawartością.

20/11/2017 mgr inż Iza Antoniuk, "Proceduralna generacja trójwymiarowego modelu terenu z wykorzystaniem schematycznych map na potrzeby gier komputerowych"
27/11/2017 mgr inż. Jakub Leszek Pach, “Kompleksowy system identyfikacji autora rękopisu za pomocą cech pisma”
11/12/2017 dr inż. Andrzej Jodłowski, "Prototyp repozytorium materiałów dydaktycznych"