Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
13 stycznia o godz. 13:00 w sali 3/11 „Wybrane aspekty rozpoznawania czerniaków” dr Bartosz Swiderski

Plan wystąpienia obejmuje krótką charakterystykę czerniaka skóry oraz omówienie wybranych metod klasyfikacji (jakości dyskryminacji). Główny nacisk prezentacji będzie położony na omówieniu skuteczności zastosowanych metod dataminingowych, w mniejszym stopniu poruszane będzie zagadnienie selekcji cech.

3 luty o godz. 12:15 w s.3/11 „Zagadnienia metodyki wspierające naukę projektowania systemów informacyjnych” dr. inż. Andrzej Jodłowski

Większość popularnych publikacji o UML bazuje na przykładach, które są albo na zbyt wysokim poziomie abstrakcji, albo odnoszą się do bardzo ograniczonego wycinka dziedziny problemowej. Dotyczy to nie tylko publikacji poświęconych modelowaniu lub/i projektowaniu systemów informacyjnych, jak również opisujących wykorzystywanie konstrukcji UML. Na seminarium zostanie zaprezentowany schemat struktury zasobów, jak również zostaną określone wybrane sposoby postępowania w trakcie nauczania projektowania systemów informacyjnych. Zostaną przedstawione przykładowe zadania (z rozwiązaniami, omówionymi błędami oraz ich użytecznością w procesie nauczania), których opracowanie miało na celu zilustrowanie sposobu budowy oprogramowania z wykorzystaniem najlepszych praktyk zidentyfikowanych na potrzeby inżynierii oprogramowania.

10.03.2014 o godz. 12.15 s. 3/11 „O pewnych inżynierskich zastosowaniach macierzy rzadkich” dr Artur Wiliński.

Podczas seminarium zostaną omówione przykłady zastosowania macierzy rzadkich w naukach inżynierskich oraz badaniach naukowych.

19 maja o godz 11.30 w sali 3/11 „Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce systemów analogowych” Dr Piotr Bilski.

W wystąpieniu zaprezentowany zostanie dorobek habilitacyjny prelegenta. Najpierw zostanie przedstawiona dziedzina, w której się on specjalizuje (tj. diagnostyka techniczna), przedstawione też zostaną problemy w niej napotykane. Następnie omówione zostaną konkretne metody sztucznej inteligencji do detekcji i identyfikacji uszkodzeń, zaproponowane przez autora, wraz z przykładami zastosowań do diagnostyki układów elektronicznych, maszyn elektrycznych i układów automatyki.

27.10.2014 o godzinie 12.15 w sali 3/11 "EXPERIMENTAL DESIGN for chemist" dr Akpolat Oguz

The Faculty of Applied Informatics and Mathematics
Department of Applied Informatics
27 October 2014

Dr. Oğuz Akpolat
Muğla Sıtkı Koçman University
Faculty of Science – Chemistry Department
oakpolat@mu.edu.tr
The main purpose of the reduction of variation around the target value for experimental study is to reduce variability. To achieve this, it should be identified the controllable factors that cause variability and designed the product and production development process minimizing the impact of the uncontrollable factors. This must be based on the relationship between total quality  and experimental design. In this presentation the comparison of traditional and statistical design methods was made and some information of experimental design methods over an example of chemical reaction by Design Expert Program was introduced.

24 listopada godz. 13:15 w sali 3/40 „Oszacowania trajektorii i długości krzywych na bazie interpolacji nieparametrycznej w wybranych problemach wizji i grafiki komputerowej” mgr Piotr Szmielew
2014 rok "AUTOMATYCZNY SYSTEM KOMPUTEROWY DO IDENTYFIKACJI MIKROORGANIZMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W GLEBIE" dr inż Michał Kruk