Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
11.01.2012 prof. Włodzimierz Zuberek „Lingwistyczna charakteryzacja zgodności i zastępowalności komponentów” – cz. I”
18.01.2012 prof. Włodzimierz Zuberek „Lingwistyczna charakteryzacja zgodności i zastępowalności komponentów” – cz. II
14.03.2012 prof. Adam Ciarkowski „Dyfrakcja elektromagnetycznej harmonicznej fali płaskiej na ruchomej półpłaszczyźnie”- cz. I
21.03.2012 prof. Adam Ciarkowski „Dyfrakcja elektromagnetycznej harmonicznej fali płaskiej na ruchomej półpłaszczyźnie”- cz. II
04.04.2012 prof. Zygmunt Jacek Zawistowski „Modelowanie plazmy łukowej w wysokoprądowych wyłącznikach próżniowych”
18.04.2012 prof. Alexander Prokopenya „Symbolic Methods in Studying Linear Hamiltonian Systems of Differential Equations with Periodic Coefficients"
25.04.2012 mgr inż. Piotr Grabowski „Inteligentne Systemy Transportowe”
18 Lipca 2012 "Automatyczna detekcja ruchomych konturów lewej komory serca na podstawie serii obrazów USG" dr Paweł Hoser