Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
24.01.2011 dr inż. Dariusz Strzęciwilk "Synteza układów kombinacyjnych z bezpośrednim przeszukiwaniem”
28.03.2011 prof. Leon Bobrowski ,,Konstrukcje modeli prognostycznych przy wykorzystaniu zasady liniowej separowalności”
18.05.2011 dr inż. Andrzej Jodłowski ,,Struktura materiałów w nauczaniu zdalnym a tradycyjne modele nauczania”

W czasie seminarium zostanie podjęty temat struktury materiałów wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym, szczególnie w aspekcie jakości e-zasobów. Omówione zostaną dotychczasowe badania porównawcze w zakresie zgodności struktury e-zasobów ze strukturą proponowaną przez wybrane tradycyjne modele nauczania. Przedstawione wyniki prowadzić będą do wniosku, że większa zgodność struktury e-zasobów z pewną metodyką nauczania tradycyjnego jest skorelowana z wyższą jakością tych e-zasobów.

06.06.2011 "Diagnostyka układów złożonych pod względem uszkodzeń wielokrotnych z wykorzystaniem klasyfikacji opartej na maszynie wektorów wspierających (SVM)" mgr inż. Adrian Bilski