Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider
25.05.2010 "Dostęp do usług SGGW z poza uczelni" dr inż. Jarosław Kurek
11.10.2010 doktorant Tomasz Tarczyński,,Niesekwencyjne algorytmy rozwiązywania ogólnych równań rekurencyjnych”.
Każde równanie rekurencyjne definiuje pewien ciąg w sposób rekurencyjny. Naturalnym sposobem znajdowania wartości takiego ciągu są obliczenia sekwencyjne polegające na obliczaniu każdego kolejnego elementu ciągu po kolei. Jednakże dzięki pewnym przekształceniom można obliczyć dowolną wartość takiego ciągu, znając jedynie niektóre poprzednie wartości. Podczas seminarium zostanie zaprezentowany jeden z najbardziej znanych algorytmów rozwiązywania równań rekurencyjnych zwany ‚Recursive doubling’.
25.10.2010 dr inż. Dariusz Strzęciwilk,,Technologia Voice over IP”
08.11.2010 mgr Adrian Bilski,,Modelowanie histerezy przy pomocy operatora Preisacha”

Na seminarium omówię analizę modelowania zjawiska histerezy za pomocą operatora Preisacha. Przedstawię zasady parametrycznego modelowania histerezy, przy wykorzystaniu trzech funkcji rozkładu prawdopodobieństwa. Następnie przedstawię wyniki symulacji dla wyżej wspomnianych funkcji oraz dokonam porównania z wynikami jakie już osiągnięto.

 

06.12.2010 prof. Adam Ciarkowski,,Odbity sygnał elektromagnetyczny od półprzestrzeni wypełnionej ośrodkiem dyspersyjnym Lorentza”