Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider

dr inż. Dariusz Strzęciwilk

od 2009 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Zastosowań Informatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Ekonometrii i Informatyki     Pn: 8.00 – 17:00, budynek A,  sala 3/43b Pt:

dr hab. inż. Jacek Zawistowski, prof. SGGW

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Pn-Czw: 8.00 – 17:00, budynek 34,  pok. 3/65 Pt: 11:00 – 14:00, budynek 34, pok. 3/65 Telefon:(22)59 37310 Strona WWW:http://zygmunt_zawistowski.users.sggw.pl Adres email: zygmunt_zawistowski@sggw.pl

dr hab. inż. Adam Ciarkowski

Tematyka badań Dyfrakcja sygnałów elektromagnetycznych na obiektach poruszających się. Propagacja sygnałów elektromagnetycznych w ośrodkach dyspersyjnych. Udział w grantach naukowych Grant KBN nr 8 T11D 020 18 (indywidualny) Grant KBN nr 0T00A01429 (kierownik projektu) Grant MNiSW nr 0 N517 418440 Pn: 11.15 – 12:15, budynek 34,  pok. 3/69 Wt: 14:15 – 15:15,

dr inż. Izabella Antoniuk

dr inż. Izabella Antoniuk pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zastostosowań Informatyki WZIM. Prowadzi następująca autorskie zajęcia: Projektowanie gier komputerowych Budowa gier przy użyciu programu Blender Modelowanie i animacja przy użyciu programu Blender Programowanie w Internecie Zainteresowania naukowe dotyczą proceduralnej generacji trójwymiarowego modelu terenu na podstawie wybranych cech oraz schematycznych map dwuwymiarowych.

dr inż. Andrzej Jodłowski

Tematyka badań Zagadnienia metodyki projektowania systemów informacyjnych, jakość materiałów i procesów w nauczaniu zdalnym. Pn: 14.00 – 15:00, budynek 34,  pok. 3/43b Cz: 14:30 – 15:30, budynek 34, pok. 3/43b Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/andrzej_jodlowski/ Adres email: andrzej_jodlowski@sggw.pl

dr inż. Bartłomiej Kubica

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki i Matematyki w 2012 roku. Pn: 8.00 – 9:00, budynek 34,  pok. 3/43b Wt: 8:00 – 9:00, budynek 34, pok. 3/43b Telefon:(22) 59 37286 Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/bartlomej_kubica Adres email: bartlomiej_kubica@sggw.pl

dr Paweł Hoser

Zatrudniony w Katedrze Zastosowań Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki od 2012 roku. Śr: 11.30 – 12:00, budynek 34,  sala 3/43b Cz: 14:00 – 15:00, budynek 34, pok. 3/43b So: 14:00 – 15:00, budynek 34, pok. 3/43b Telefon:(22) 59 37286 Strona WWW: http://www.wzim.sggw.pl/pawel_hoser/ Adres email: pawel_hoser@sggw.pl