Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider

Obszary badawcze

1. sieci komputerowe (technologie CISCO)
2. bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
3. komunikacja bezprzewodowa i systemy mobilne
4. diagnostyka systemów analogowych
5. metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach przyrodniczych (geotechnika, medycyna weterynaryjna)
6. analiza i projektowanie komputerowych systemów pomiarowych
7. informatyka teoretyczna
8. propagacja i ewolucja sygnałów elektromagnetycznych
9. analiza obrazów w biomedycynie
10. eksploracja danych w bioinformatyce
11. modelowanie procesów pracy
12. metody oceny teleedukacji
13. analiza procesów biznesowych
14. wizja komputerowa, modelowanie krzywych i powierzchni
15. matematyka stosowana w informatyce, fizyce, naukach inżynieryjnych i rolniczych

Kierunki Badań Naukowych

• zastosowania informatyki w naukach przyrodniczych: metody data mining i sztucznej inteligencji w zastosowaniu m.in. do przetwarzania danych mikromacierzy ekspresji genów, rozpoznawania obrazów, systemy ekspertowe w analizie i prognozowaniu procesów przyrodniczych, modelowanie i symulacja komputerowa procesów przyrodniczych, metody sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu, klasyfikacji i przetwarzaniu danych biomedycznych, metody sztucznej inteligencji w zagadnieniach inżynierii środowiska, metody opracowania wyników i wizualizacja danych;

• zatosowania informatyki w biznesie: modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów biznesowych, obiektowe modelowanie pojęciowe w analizie i projektowaniu systemów informacyjnych, modelowanie procesów pracy.

• zastosowania informatyki w zagadnieniach obliczeniowych: metody optymalizacji, metody heurystyczne, inteligentne systemy obliczeniowe, modelowanie matematyczne, metody symulacyjne, wizualizacja wyników obliczeniowych;

• zastosowania informatyki w naukach systemowych: modelowanie i ocena wydajności systemów, systemy inteligentne, systemy uczące się, sieci komputerowe i ich bezpieczeństwo, systemy rozproszone i ich użytkowanie, systemy wbudowane i ich weryfikacja.