Arrow
Arrow
1
2
3
4
Slider

Katedra Zastosowań Informatyki istnieje od 2009 roku w ramach Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Jest to najmłodsza Katedra wyłoniona w ramach Wydziału WZIM.

Kierownik: dr inż. Jarosław Kurek

Sekretariat: mgr inż. Anna Dyniec
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
budynek 34, pokój 3/28
tel. +48 22 59 37 351

Pracownicy:

 1. dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW
 2. dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW
 3. dr hab. inż. Michał Kruk -Prodziekan d/s dydaktyki
 4. dr hab. inż. Michał Szymański
 5. dr hab. Bartosz Świderski
 6. dr inż. Adrian Bilski
 7. dr Paweł Hoser
 8. dr inż. Andrzej Jodłowski
 9. dr inż. Bartłomiej Kubica
 10. dr inż. Jarosław Kurek
 11. dr inż. Dariusz Strzęciwilk
 12. dr inż. Artur Wiliński
 13. mgr inż. Izabella Antoniuk
 14. mgr inż. Jakub Leszek Pach
 15. mgr inż. Artur Krupa
 16. mgr inż. Katarzyna Zagrodzka

Byli pracownicy:

 1. śp. dr hab. inż. Adam Ciarkowski
 2. dr hab. inż. Jacek Zawistowski
 3. mgr inż. Piotr Szmielew

Kierunki Badań Naukowych:

 • zastosowania informatyki w naukach przyrodniczych: metody data mining i sztucznej inteligencji w zastosowaniu m.in. do przetwarzania danych mikromacierzy ekspresji genów, rozpoznawania obrazów, systemy ekspertowe w analizie i prognozowaniu procesów przyrodniczych, modelowanie i symulacja komputerowa procesów przyrodniczych, metody sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu, klasyfikacji i przetwarzaniu danych biomedycznych, metody sztucznej inteligencji w zagadnieniach inżynierii środowiska, metody opracowania wyników i wizualizacja danych;
 • zatosowania informatyki w biznesie: modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów biznesowych, obiektowe modelowanie pojęciowe w analizie i projektowaniu systemów informacyjnych, modelowanie procesów pracy;
 • zastosowania informatyki w zagadnieniach obliczeniowych: metody optymalizacji, metody heurystyczne, inteligentne systemy obliczeniowe, modelowanie matematyczne, metody symulacyjne, wizualizacja wyników obliczeniowych;
 • zastosowania informatyki w naukach systemowych: modelowanie i ocena wydajności systemów, systemy inteligentne, systemy uczące się, sieci komputerowe i ich bezpieczeństwo, systemy rozproszone i ich użytkowanie, systemy wbudowane i ich weryfikacja.

Obszary badawcze:

 • sieci komputerowe (technologie CISCO)
 • bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych
 • komunikacja bezprzewodowa i systemy mobilne
 • diagnostyka systemów analogowych
 • metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach przyrodniczych (geotechnika, medycyna weterynaryjna)
 • analiza i projektowanie komputerowych systemów pomiarowych
 • informatyka teoretyczna
 • propagacja i ewolucja sygnałów elektromagnetycznych
 • analiza obrazów w biomedycynie
 • eksploracja danych w bioinformatyce
 • modelowanie procesów pracy
 • metody oceny teleedukacji
 • analiza procesów biznesowych
 • wizja komputerowa, modelowanie krzywych i powierzchni
 • matematyka stosowana w informatyce, fizyce, naukach inżynieryjnych i rolniczych

Dydaktyka:

Pracownicy katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunków Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki. Na kierunku Informatyka, katedra prowadzi specjalności Inżynieria Systemów Komputerowych oraz Techniki Multimedialne. Pracownicy katedry uczestniczą w anglojęzycznym programie Information Systems in Management. Zajęcia informatyczne są prowadzone także na kilku innych wydziałach.

PlayPause
Slider